• Dňa 1.10.2019 sa uskutočnil 9. ročník Dňa SZŠ na Námestí osloboditeľov v Michalovciach.
    Ďakujeme vedeniu školy a všetkým učiteľom a žiakom, ktorí sa na príprave podieľali a pomáhali.
   • Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
   • Pozývame Vás na návštevu vyučovacích hodín Anatómie a fyziológie pri využití virtuálnej reality. Svoje informácie Vám poskytnú pedagógovia a žiaci, ktorí si to majú možnosť na hodinách odskúšať.
   • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
   • Priestory školy
   • Nová vrátnica
 • Oznam: V školskom roku 2020/2021 pokračujeme v prevádzaní hlavnej stránky školy pod edupage, preto aktuálne informácie sa budú zobrazovať na obidvoch portáloch: www.szsmi.sk aj szsmi.edupage.org. 

 • Pridané články

  • Kontakty

   • Stredná zdravotnícka škola, Masarykova 27, Michalovce
   • skola@szsmi.eu.sk
   • j.gazikova@szsmi.sk
   • j.tokarova@szsmi.sk
   • 056 / 64 22 839 056 / 64 41 452 056 / 64 41 596 - fax
   • Masarykova 27, 071 01 Michalovce
   • 00606782
   • 2020759950
   • SK79 8180 0000 0070 0019 2518
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje