• Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
   • Priateľská
   • titul Škola priateľská k deťom
   • Vzdelanie
   • možnosť ďalšieho štúdia na VŠ
   • Microsoft 365
   • Microsoft vo vzdelávaní
   • Šport
   • podporujeme šport
  • Oznam

  • V rámci nového projektu prevencie radikalizmu a extrémizmu mládeže má každá základná a stredná škola prideleného kontaktného príslušníka policajného zboru. Pridelený príslušník  bude najmä preventívne spolupracovať so školou, žiakmi a učiteľmi školy a súčasne pomáhať pri riešení prípadných krízových situácií.

   Uvádzame kontakt pre našu školu:

   Útvar: Obvodné oddelenie PZ Michalovce, Ľ. Štúra 1, 071 01 Michalovce, kontakt: 0961 72 3683

   Kontaktná osoba: npor. Mgr. Ján Vaľo, poverený príslušník PZ Michalovce, kontakt: 0961 72 3683. 

 • Partneri

  • Košický samosprávny kraj
  • Michalovce
  • Nadácia SPP
  • {#1508} 4
  • AquaPro
   • Kontakty

    • Stredná zdravotnícka škola, Masarykova 27, Michalovce
    • 056 / 64 22 839 056 / 64 41 452 056 / 64 41 596 - fax
    • Masarykova 27, 071 01 Michalovce 071 01 Michalovce Slovakia
    • 00606782
    • 2020759950
    • SK79 8180 0000 0070 0019 2518
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje