• Napísal/a: PhDr. Anna Kmeťová
  Dátum poslednej aktualizácie: 27.8. 2019

 • Časopis Teória a prax I Farmaceutický laborant je spontánnou reakciou na požiadavku farmaceutických laborantov v praxi mať vlastný  časopis. Je garantovaný Sekciou farmaceutických laborantov Slovenskej spoločnosti laborantov a asistentov v zdravotníctve, o. z., Slovenskej lekárskej spoločnosti, Sekciou farmaceutických laborantov pri Slovenskej komore  medicínsko-technických pracovníkov. Vychádza 6-krát za rok, konkrétne vo februári, apríli, júni, auguste, októbri a v decembri.

  Prináša:

  • aktuálne informácie z legislatívy,    
  • odborné články orientované na prax farmaceutického laboranta vo  verejných lekárňach, nemocničných lekárňach, výdajniach zdravotníckych pomôcok,    
  • aktuality z činnosti študentov Stredných zdravotníckych škôl v odbore farmaceutický laborant.

  V spolupráci s farmaceutickými spoločnosťami prináša informácie o OTC liekoch, voľnopredajných liekoch, výživových doplnkoch, potravinových doplnkoch, potravinách na osobitné výživové účely, kozmetických prípravkoch a zdravotníckych pomôckach. Chce prispievať k rozvoju odboru farmaceutický laborant aj prostredníctvom tohto printového média. S Vašou podporou sa mu to určite podarí.

  Po prečítaní budeme radi, ak nám pomôžete pri tvorbe časopisu a vyplníte krátku anketu. Vyhodnotenie ankety sa robí pre každé číslo zvlášť. Ďakujeme.

   

   • Kontakty

    • Stredná zdravotnícka škola, Masarykova 27, Michalovce
    • skola@szsmi.eu.sk
    • j.gazikova@szsmi.sk
    • j.tokarova@szsmi.sk
    • 056 / 64 22 839 056 / 64 41 452 056 / 64 41 596 - fax
    • Masarykova 27, 071 01 Michalovce
    • 00606782
    • 2020759950
    • SK79 8180 0000 0070 0019 2518
  • Fotogaléria

   • Horovov Zemplín - školské kolo
   • Súťaž v poskytovaní PP
   • Bežecká štafeta k 70. výročiu založenia školy
   • Deň boja proti hladu 2019
   • Svetový deň srdca
   • Desatoro dusevného zdravia