• Oznam pre rodičov

    • 06.04.2020 10:11
    • Napísala Monika Jakubocová, vedúca ŠJ, 6.4.2020

     Vážení rodičia,
     čo sa týka platieb za stravu, prosím Vás, aby ste uhradili len nedoplatky. Za apríl, máj a jún stravné neuhrádzajte.
    • viac
    • Oznam

    • 30.09.2019 19:09
    • Napísala Monika Jakubocová, vedúca ŠJ, 30.9.2019
     Oznamujem všetkým stravníkom, že od 30.9.2019 je spustený systém prihlasovania a odhlasovania sa na obedy cez mobilnú aplikáciu. 
    • viac
    • Platba a odhlasovanie stravy
    • Platba a odhlasovanie stravy

    • 04.09.2019 11:24
    • Milí rodičia a študenti,

     v aplikácii EduPage si môžete kontrolovať prihlásenie/odhlásenie obedov ako aj svoje platby.

    • viac
   • Kontakty

    • Stredná zdravotnícka škola, Masarykova 27, Michalovce
    • skola@szsmi.eu.sk
    • j.gazikova@szsmi.sk
    • j.tokarova@szsmi.sk
    • 056 / 64 22 839 056 / 64 41 452 056 / 64 41 596 - fax
    • Masarykova 27, 071 01 Michalovce
    • 00606782
    • 2020759950
    • SK79 8180 0000 0070 0019 2518
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje