• Oznam

    • 30.09.2019 19:09
     Autor: Monika Jakubocová, vedúca ŠJ
    • Napísala Monika Jakubocová, vedúca ŠJ, 30.9.2019
     Oznamujem všetkým stravníkom, že od 30.9.2019 je spustený systém prihlasovania a odhlasovania sa na obedy cez mobilnú aplikáciu. 
    • viac
    • Platba a odhlasovanie stravy
    • Platba a odhlasovanie stravy

    • 04.09.2019 11:24
     Autor: Monika Jakubocová, vedúca ŠJ
    • Milí rodičia a študenti,

     v aplikácii EduPage si môžete kontrolovať prihlásenie/odhlásenie obedov ako aj svoje platby.

    • viac
   • Kontakty

    • Stredná zdravotnícka škola, Masarykova 27, Michalovce
    • skola@szsmi.eu.sk
    • j.gazikova@szsmi.sk
    • j.tokarova@szsmi.sk
    • 056 / 64 22 839 056 / 64 41 452 056 / 64 41 596 - fax
    • Masarykova 27, 071 01 Michalovce
    • 00606782
    • 2020759950
    • SK79 8180 0000 0070 0019 2518
  • Fotogaléria

   • Horovov Zemplín - školské kolo
   • Súťaž v poskytovaní PP
   • Bežecká štafeta k 70. výročiu založenia školy
   • Deň boja proti hladu 2019
   • Svetový deň srdca
   • Desatoro dusevného zdravia