• Postup pri podávaní informácií
    (na základe zákona č. 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám)

    •     Postup zadávania
    •     Sadzobník úhrad  

    Postup zadávania

    1. Žiadatelia môžu prístup k informáciám žiadať nasledovnými formami:
          - telefonicky:        056/ 64 41 452
          - faxom:     056/ 64 41 596
          - e-mailom:     skola@szsmi.eu.sk
          - poštou:     SZŠ, Masarykova 27, 071 01 Michalovce
          - osobne:     Dana Fenciková, SZŠ, Masarykova 27, 1. posch. č.dv. 5
                
    2. Na základe žiadosti o vyhotovenie kópie požadovanej informácie na nosiči bude SZŠ žiadateľovi účtovať poplatok podľa sadzobníka úhrad za sprístupnenie informácií.
       
    Sadzobník úhrad   ( za sprístupňovanie informácií v zmysle zákona 211/2000 Z.z. )

    FOTOKÓPIE: formát A4 -jednostranná    0,08 €
    -dvojstranná     0,13 €
      formát A3 -jednostranná    0,17 €
    -dvojstranná     0,26 €
    TLAČ: formát A4

    -jednostranná     0,08 €
    -dvojstranná     0,13 €

      formát A3 -jednostranná     0,17 €
    -dvojstranná     0,26 €
    DISKETA:   0,66 €
    OBÁLKA: formát C6 -malá         0,03 €
      formát C5 -stredná     0,05 €
      formát C4 -veľká     0,1 €
    POŠTOVNÉ:   podľa platného sadzobníka

    RNDr. Dušan Žaludko
    riaditeľ školy
    V Michalovciach 1.1.2009

  • Kontakty

   • Stredná zdravotnícka škola, Masarykova 27, Michalovce
   • skola@szsmi.eu.sk
   • j.gazikova@szsmi.sk
   • j.tokarova@szsmi.sk
   • 056 / 64 22 839 056 / 64 41 452 056 / 64 41 596 - fax
   • Masarykova 27, 071 01 Michalovce
   • 00606782
   • 2020759950
   • SK79 8180 0000 0070 0019 2518
 • Fotogaléria

  • Horovov Zemplín - školské kolo
  • Súťaž v poskytovaní PP
  • Bežecká štafeta k 70. výročiu založenia školy
  • Deň boja proti hladu 2019
  • Svetový deň srdca
  • Desatoro dusevného zdravia