• Masér

   • logo_maserTyp štúdia:
    • denné
     
    Špecifikácia odboru:
    • pre absolventov 9. ročníka základnej školy
    • 4-ročné štúdium s maturitou

    Číslo odboru: 5370 M
    Profilujúce predmety:
    • fyzikálna terapia
    • rekondično-relaxačné cvičenia
    • masáže
    • masáže a foto, hydro, termo, balneoterapia
    • klinické cvičenia
    Uplatnenie:
    Absolvent študijného odboru po úspešnej nástupnej praxi je pripravený:
    • samostatne vykonávať na základe ordinácie lekára klasickú masáž za liečebným účelom
    • samostatne vykonávať športovú masáž
    • vykonávať reflexnú masáž a manuálnu lymfodrenáž podľa ordinácie lekára pod vedením diplomovaného fyzioterapeuta
    • samostatne zabezpečovať a vykonávať podľa ordinácie lekára procedúry foto-, hydro-, termo- a balneoterapie
    • podieľať sa na primárnej, sekundárnej a terciárnej prevencii
    • poskytovať odbornú prvú pomoc
     
    Po úspešnom vykonaní maturitnej skúšky môže študent pokračovať v štúdiu na vysokej škole, napr. v odbore fyzioterapia.
  • Kontakty

   • Stredná zdravotnícka škola, Masarykova 27, Michalovce
   • skola@szsmi.eu.sk
   • j.gazikova@szsmi.sk
   • j.tokarova@szsmi.sk
   • 056 / 64 22 839 056 / 64 41 452 056 / 64 41 596 - fax
   • Masarykova 27, 071 01 Michalovce
   • 00606782
   • 2020759950
   • SK79 8180 0000 0070 0019 2518
 • Fotogaléria

  • Horovov Zemplín - školské kolo
  • Súťaž v poskytovaní PP
  • Bežecká štafeta k 70. výročiu založenia školy
  • Deň boja proti hladu 2019
  • Svetový deň srdca
  • Desatoro dusevného zdravia