• Virtuálna anatomická učebňa
    • Virtuálna anatomická učebňa

    • 16.09.2019 21:04
     Autor: Mgr. Ľubica Terebeššyová, jaz. korekcia článku Mgr. Stanislava Markovičová
    • Otvorme spolu ďalší úspešný školský rok na Strednej zdravotníckej škole v Michalovciach s virtuálnym anatomickým atlasom vo virtuálnej anatomickej učebni (VAU).

    • viac
   • Kontakty

    • Stredná zdravotnícka škola, Masarykova 27, Michalovce
    • skola@szsmi.eu.sk
    • j.gazikova@szsmi.sk
    • j.tokarova@szsmi.sk
    • 056 / 64 22 839 056 / 64 41 452 056 / 64 41 596 - fax
    • Masarykova 27, 071 01 Michalovce
    • 00606782
    • 2020759950
    • SK79 8180 0000 0070 0019 2518
  • Fotogaléria

   • Horovov Zemplín - školské kolo
   • Súťaž v poskytovaní PP
   • Bežecká štafeta k 70. výročiu založenia školy
   • Deň boja proti hladu 2019
   • Svetový deň srdca
   • Desatoro dusevného zdravia