• O predmetoch

    • Drahí študenti     stránky tejto predmetovej komisie sú momentálne v príprave.

     Nájdete tu informácie o predmetoch spadajúcich pod našu predmetovú komisiu ako aj aktuálne informácie.

     Naši učitelia majú možnosť tieto stránky online meniť takže môžete tu očakávať aktuálne a hlavne presné informácie.     Pozn. ak nechcete mať pre túto predmetovú komisiu stránky, môžete ju zmazať a tento úvodný text sa nebude na Vašich stránkach zobrazovať.

     Na druhej strane ale môžete text ľubovoľne pomeniť (ak máte meno a heslo na prihlásenie) a sprístupniť Vašim žiakom informácie o tomto predmete alebo predmetovej komisii.

     Stránka môže mať viac podstránok s ľubovoľne dlhým textom, formátovaním a obrázkami.

  • Kontakty

   • Stredná zdravotnícka škola, Masarykova 27, Michalovce
   • skola@szsmi.eu.sk
   • j.gazikova@szsmi.sk
   • j.tokarova@szsmi.sk
   • 056 / 64 22 839 056 / 64 41 452 056 / 64 41 596 - fax
   • Masarykova 27, 071 01 Michalovce
   • 00606782
   • 2020759950
   • SK79 8180 0000 0070 0019 2518
 • Fotogaléria

  • Fotoalbum školy
  • Otvorenie ihriska