• Napísal/a: PhDr. Jana Pustai Selecká, predseda Združenia pri SZŠ - Michalovce
    Jaz. korekcia článku: Mgr. Stanislava Markovičová
    Dátum: 3.4.2019

    • Finančné prostriedky, ktoré získalo Združenie pri SZŠ Michalovce z 2% dane z príjmu venovaných rodičmi, zamestnancami, fyzickými a právnickými osobami, sme dokázali efektívne využiť pre podporu zvyšovania kvality úrovne školy.
     Venované finančné prostriedky v priebehu niekoľkých rokov sme investovali do rôznych podporných aktivít pre žiakov, pedagógov a zamestnancov školy. Žiaci mali možnosť absolvovať odborné exkurzie v špecializovaných nemocničných zariadeniach v zahraničí (Praha, Budapešť), poznávacie zájazdy (Londýn, Berlín), zapájať sa do rôznych medzinárodných projektov, absolvovať lyžiarske výcviky, rôzne exkurzie organizované pre žiakov a pedagógov.

      

     Postupnou investíciou sme pokročili na vyššiu úroveň vzdelávania inováciou odborných učební, napríklad pre študijný odbor farmaceutický laborant, kde sa kompletne zrekonštruovali farmaceutické učebne.
     Kompletnou rekonštrukciou prebehla oprava fasády telocvične, výmena dverí v triedach v priestoroch školy, podláh v kabinetoch, vešiakov v šatniach, školskej jedálne s výmenou dlažby a zariadenia (pracovné stoly), zakúpením spotrebičov do školskej kuchyne (chladnička, odsávač pár, mäso dosky, panvíc).
     Exteriér sa zveľadil úpravou okolia, záhonov a osadením lavičiek, novým oplotením školy.
     Rekonštrukciou prešiel pripojovací plynovod, vybavenie nábytku a prestavba okien v školskej zborovni.
     Na propagáciu školy sme zakúpili reklamné predmety o škole.
     Veríme, že aj v nasledujúcich rokoch z príspevkov 2% dane od Vás, priatelia a sympatizanti školy, dokážeme použiť darované finančné prostriedky na rozvíjanie a rozšírenie aktivít školy v prospech našich žiakov, Vašich detí, na skvalitnenie vyučovacieho procesu a materiálno technického vybavenia školy.

     Využite možnosť a rozhodnite o Vašich 2%.
     Za školu a jej žiakov Vám ďakujeme.

     „Vzdelávanie nie je prípravou na život. Vzdelávanie je život sám.“ John Dewey

  • Kontakty

   • Stredná zdravotnícka škola, Masarykova 27, Michalovce
   • skola@szsmi.eu.sk
   • j.gazikova@szsmi.sk
   • j.tokarova@szsmi.sk
   • 056 / 64 22 839 056 / 64 41 452 056 / 64 41 596 - fax
   • Masarykova 27, 071 01 Michalovce
   • 00606782
   • 2020759950
   • SK79 8180 0000 0070 0019 2518
 • Fotogaléria

  • Horovov Zemplín - školské kolo
  • Súťaž v poskytovaní PP
  • Bežecká štafeta k 70. výročiu založenia školy
  • Deň boja proti hladu 2019
  • Svetový deň srdca
  • Desatoro dusevného zdravia