• Napísal/a: Dana Fenciková, mzdová účtovníčka, PhDr. Jana Pustai Selecká, predseda Združenia pri SZŠ - Michalovce
        Jaz. korekcia článku: Mgr. Stanislava Markovičová
        Dátum poslednej aktualizácie: 28.2.2019

        • Vážení rodičia, podporovatelia a sympatizanti,
          je tu obdobie podávania daňových priznaní, a tým aj možnosť poukázať 2% svojich daní za rok 2018 neziskovým organizáciám. Obraciame sa preto na Vás s prosbou o poukázanie 2 % zaplatenej dane nášmu občianskemu združeniu  v zmysle zákona 595/2003 Z.z. o dani z príjmu.

          Združenie pri SZŠ sa snaží v čo najväčšej miere pomáhať rozvoju školy, ktorú navštevuje v súčasnosti viac ako 550 žiakov denného a večerného štúdia. Máme záujem, aby sa vzdelávali vo vyhovujúcom a peknom prostredí a aby k tomuto procesu mala škola kvalitné učebné pomôcky. Toto je náš hlavný cieľ a snažíme sa ho napĺňať postupnými krokmi.  

          Ako občianske združenie Vás teda prosíme, aby ste poskytli 2% z Vašich daní v prospech školy a Vašich detí. Uisťujeme Vás, že budú účelne použité.

          Dúfame vo Vašu podporu a vopred ďakujeme!

          IČO: 3 5 5 6 2 1 3 7

          Právna forma: Občianske združenie

          Obchodné meno: Združenie pri SZŠ - Michalovce

                                    Masarykova 27

                                    071 01 Michalovce

          Príloha na stiahnutie:
          (doporučujeme stiahnuť na disk počítača, následne otvoriť napr. v Adobe Acrobat Reader DC a zvoliť z nástrojov Vyplniť a podpísať, vyplnený dokument vytlačiť)

          Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb

          Externé odkazy:

          Portál finančnej správy Slovenskej republiky

    • Kontakty

      • Stredná zdravotnícka škola, Masarykova 27, Michalovce
      • skola@szsmi.eu.sk
      • j.gazikova@szsmi.sk
      • j.tokarova@szsmi.sk
      • 056 / 64 22 839 056 / 64 41 452 056 / 64 41 596 - fax
      • Masarykova 27, 071 01 Michalovce
      • 00606782
      • 2020759950
      • SK79 8180 0000 0070 0019 2518
  • Fotogaléria

    • Fotoalbum školy
    • Otvorenie ihriska