• Napísal/a: Dana Fenciková, mzdová účtovníčka, PhDr. Jana Pustai Selecká, predseda Združenia pri SZŠ - Michalovce
    Jaz. korekcia článku: Mgr. Stanislava Markovičová
    Dátum poslednej aktualizácie: 28.2.2019

    • Vážení rodičia, podporovatelia a sympatizanti,
     je tu obdobie podávania daňových priznaní, a tým aj možnosť poukázať 2% svojich daní za rok 2018 neziskovým organizáciám. Obraciame sa preto na Vás s prosbou o poukázanie 2 % zaplatenej dane nášmu občianskemu združeniu  v zmysle zákona 595/2003 Z.z. o dani z príjmu.

     Združenie pri SZŠ sa snaží v čo najväčšej miere pomáhať rozvoju školy, ktorú navštevuje v súčasnosti viac ako 550 žiakov denného a večerného štúdia. Máme záujem, aby sa vzdelávali vo vyhovujúcom a peknom prostredí a aby k tomuto procesu mala škola kvalitné učebné pomôcky. Toto je náš hlavný cieľ a snažíme sa ho napĺňať postupnými krokmi.  

     Ako občianske združenie Vás teda prosíme, aby ste poskytli 2% z Vašich daní v prospech školy a Vašich detí. Uisťujeme Vás, že budú účelne použité.

     Dúfame vo Vašu podporu a vopred ďakujeme!

     IČO: 3 5 5 6 2 1 3 7

     Právna forma: Občianske združenie

     Obchodné meno: Združenie pri SZŠ - Michalovce

                               Masarykova 27

                               071 01 Michalovce

     Príloha na stiahnutie:
     (doporučujeme stiahnuť na disk počítača, následne otvoriť napr. v Adobe Acrobat Reader DC a zvoliť z nástrojov Vyplniť a podpísať, vyplnený dokument vytlačiť)

     Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb

     Externé odkazy:

     Portál finančnej správy Slovenskej republiky

  • Kontakty

   • Stredná zdravotnícka škola, Masarykova 27, Michalovce
   • skola@szsmi.eu.sk
   • j.gazikova@szsmi.sk
   • j.tokarova@szsmi.sk
   • 056 / 64 22 839 056 / 64 41 452 056 / 64 41 596 - fax
   • Masarykova 27, 071 01 Michalovce
   • 00606782
   • 2020759950
   • SK79 8180 0000 0070 0019 2518
 • Fotogaléria

  • Horovov Zemplín - školské kolo
  • Súťaž v poskytovaní PP
  • Bežecká štafeta k 70. výročiu založenia školy
  • Deň boja proti hladu 2019
  • Svetový deň srdca
  • Desatoro dusevného zdravia