• Nočné pozorovanie oblohy - Hvezdáreň MI

    • Oznámenie

     Oznamujem žiakom, ktorí majú záujem o pozorovanie nočnej oblohy vo hvezdárni v Michalovciach, že pozorovanie je možné každú stredu od 17,30 hod., ale iba za priaznivého počasia.

     Záujemcovia nech sa prihlásia u Mgr. Anny Maliňakovej vždy v stredu najneskôr do 15,00 hod. Stretnutie záujemcov je o 17,20 hod. pred budovou hvezdárne.

     Aktuálne astronomické pozorovania si môžete pozrieť na stránke hvezdárne.

      

  • Kontakty

   • Stredná zdravotnícka škola, Masarykova 27, Michalovce
   • skola@szsmi.eu.sk
   • j.gazikova@szsmi.sk
   • j.tokarova@szsmi.sk
   • 056 / 64 22 839 056 / 64 41 452 056 / 64 41 596 - fax
   • Masarykova 27, 071 01 Michalovce
   • 00606782
   • 2020759950
   • SK79 8180 0000 0070 0019 2518
 • Fotogaléria

  • Horovov Zemplín - školské kolo
  • Súťaž v poskytovaní PP
  • Bežecká štafeta k 70. výročiu založenia školy
  • Deň boja proti hladu 2019
  • Svetový deň srdca
  • Desatoro dusevného zdravia