• Dni vedy a techniky na SZŠ v Michalovciach

    •  

     Dni vedy a techniky na Strednej zdravotníckej škole 2018

     13.11. – 14.11.

      

     Každoročne organizovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR a Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti. Podrobné informácie nájdete tu.

     PROGRAM Týždňa vedy a techniky na SZŠ v Michalovciach

     12. 11. Príprava výstavy

     13. 11. Slávnostné otvorenie TVT na SZŠ v Michalovciach:

     • privítanie účastníkov - RNDr. Jana Hamadejová
     • príhovor - RNDr. Dušan Žaludko, riaditeľ školy

      

     Cieľ: upriamiť pozornosť študentov na myšlienku Týždňa vedy a techniky - zlepšiť vnímanie vedy a techniky, vzbudiť záujem mladých ľudí o štúdium vedeckých a technických disciplín, informovať verejnosť o poznatkoch vedy a techniky a o nutnosti podporovať vedu a techniku, ktoré sú základom hospodárskeho a spoločenského pokroku a pomáhajú riešiť globálne problémy a výzvy.

     13.11. - 14.11. stánky FYZ, CHE, MAT a BIO - výstava veda netradične - nechajte sa prekvapiť!

     14. 11. Ukončenie výstavy na 5. vyučovacej hodine.

     Ako celé podujatie prebiehalo? Pozrite si fotogalériu.

      

      

      

      

      

  • Kontakty

   • Stredná zdravotnícka škola, Masarykova 27, Michalovce
   • skola@szsmi.eu.sk
   • j.gazikova@szsmi.sk
   • j.tokarova@szsmi.sk
   • 056 / 64 22 839 056 / 64 41 452 056 / 64 41 596 - fax
   • Masarykova 27, 071 01 Michalovce
   • 00606782
   • 2020759950
   • SK79 8180 0000 0070 0019 2518
 • Fotogaléria

  • Horovov Zemplín - školské kolo
  • Súťaž v poskytovaní PP
  • Bežecká štafeta k 70. výročiu založenia školy
  • Deň boja proti hladu 2019
  • Svetový deň srdca
  • Desatoro dusevného zdravia