• 8. ročník športových hier v Strážskom
     • 8. ročník športových hier v Strážskom

     • Napísali Mgr. Anna Džadová, Mgr. Martina Stanková, jazyková korekcia článku Mgr. Stanislava Markovičová,19. 9. 2019

      Dňa 04.09.2019 sa v priestoroch mestského parku a Park Pubu v Strážskom konal 8. ročník športových hier pre prijímateľov sociálnych služieb zariadení Košického samosprávneho kraja 

      Športové hry slávnostne otvorila Mgr. Zuzana Nemcová, vedúca odboru sociálnych vecí KSK. Organizáciu zabezpečovalo zariadenie sociálnych služieb Harmonia Strážske. 

      Športových hier sa zúčastnilo 13 družstiev sociálnych zariadení -  ANIMA, ARKUS, DOMKO, HARMONIA, IDEA, JASANIMA, LIDWINA, LUMEN, LÚČ, ONDAVA, SUBSIDIUM, VIA LUX a REGINA, ktoré medzi sebou súťažili v rôznych disciplínach -  lukostreľba, skladanie puzzle, prekážková dráha, hod na cieľ, štafeta, skok z miesta, kop do bránky. 

      Desiati žiaci našej školy, členovia Mládeže Slovenského Červeného kríža pri Strednej zdravotníckej škole v Michalovciach, si pripravili pre prítomných pod vedením koordinátorky MSČK rôzne aktivity, ako napríklad maľovanie na tvár a v stánku zdravia meranie hladiny cukru v krvi, krvného tlaku a demonštrovanie ukážok prvej pomoci. 

      Na záver športových hier zúčastnených čakalo prekvapenie v podobe vystúpenia skupiny historického šermu VIKOMT zo Sniny. 

    • ÚČELOVÉ CVIČENIA Č. 1 A Č. 3
     • ÚČELOVÉ CVIČENIA Č. 1 A Č. 3

     • Napísal Mgr. Marcel Makovič,
      jazyková korekcia článku Mgr. Stanislava Markovičová,
      19. 9. 2019

      Dňa 13. 9. 2019 sa v prímestskej oblasti Zemplínskej šíravy uskutočnilo účelové cvičenie č.1 pre žiakov 1. ročníka a účelové cvičenie č. 3 pre žiakov 2. ročníka. 209 žiakov sa pod vedením 16 pedagogických zamestnancov presunulo peši na Zemplínsku šíravu a späť k SZŠ v Michalovciach. 

      Výučba prebiehala na jednotlivých stanovištiach, ktoré zabezpečili vojaci z Vojenského útvaru 1102 v Michalovciach a hasiči z Hasičského a záchranného zboru v Michalovciach. Žiakov zaujali ukážky hasičskej a záchrannej techniky, mali možnosť oboznámiť sa s protichemickou ochranou, so zdravotníckou technikou a vyskúšať si topografiu. Žiaci boli disciplinovaní aktívne pracovali na jednotlivých stanovištiach . Celkovo môžeme zhodnotiť účelové cvičenia pozitívne. 

    • Školská jedáleň začína variť od 3. septembra
     • Školská jedáleň začína variť od 3. septembra

     • Školská jedáleň
      Školská jedáleň pri Strednej zdravotníckej škole v školskom roku 2019/2020 začne variť od 3. septembra 2019 (utorok).
    • Platba a odhlasovanie stravy
     • Platba a odhlasovanie stravy

     • Milí rodičia a študenti,

      v aplikácii EduPage si môžete kontrolovať prihlásenie/odhlásenie obedov ako aj svoje platby.

     • Súťaž o najlepší návrh propagačného predmetu...

     •  

       

   • Kontakty

    • Stredná zdravotnícka škola, Masarykova 27, Michalovce
    • skola@szsmi.eu.sk
    • j.gazikova@szsmi.sk
    • j.tokarova@szsmi.sk
    • 056 / 64 22 839 056 / 64 41 452 056 / 64 41 596 - fax
    • Masarykova 27, 071 01 Michalovce
    • 00606782
    • 2020759950
    • SK79 8180 0000 0070 0019 2518
  • Fotogaléria

   • 8. ročník športových hier v Strážskom
   • ÚČELOVÉ CVIČENIA Č. 1 A Č. 3
   • KOŽAZ 2019
   • Beh zdravia 2019
   • Slávnostné otvorenie šk. roku 2019/2020, autor foto: Eleonóra Onuščáková (III. ZB)
   • Otvorenie ihriska