• Biela pastelka pomáha už 18 rokov
   • Biela pastelka pomáha už 18 rokov

   • 15.10.2019 10:05
   • Napísali: Mgr. Anna Džadová, Mgr. Martina Stanková, koordinátori MSČK, jaz. korekcia článku Mgr. Stanislava Markovičová
    Biela pastelka je verejná zbierka na podporu nevidiacich, ktorej patrónmi boli  počas jej existencie i mnohé známe osobnosti – Michal Handzuš, Matej Tóth, Marek Hamšík, Marián Geišberg či Adela Vinczeová, ktorá sa úlohy ambasádorky zhostila už druhýkrát.
    V priestoroch našej školy sa uskutočnila dobrovoľná finančná zbierka dňa 17. septembra 2019. Počas hlavného zbierkového dňa Stredná zdravotnícka škola v Michalovciach  prispela sumou -  239,62 - eur.
   • Biela Pastelka - poďakovanieVyzbieraná finančná čiastka Bielej pastelky sa využíva na sociálne poradenstvo a sociálnu rehabilitáciu. Pracovníci krajských stredísk Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska poskytujú odbornú pomoc nevidiacim a slabozrakým a učia ich zvládnuť čo najviac každodenných úloh samostatne. Ide napríklad o nácvik sebaobsluhy (pranie, žehlenie, upratovanie), starostlivosti o seba (holenie, mejkap, hygiena…), nácvik chôdze pomocou bielej palice, čo pre nevidiaceho znamená väčšiu istotu a samostatnosť. Taktiež je to nácvik práce s počítačom či mobilným telefónom so softvérom pre nevidiacich. Všetky služby sú zostavené tak, aby podporovali čo najväčšiu samostatnosť klientov a možnosť plnohodnotne sa začleniť do spoločnosti. Časť finančných prostriedkov z výnosu Bielej pastelky využívajú aj členovia našich základných organizácií. Programy realizujú podľa svojich aktuálnych požiadaviek a potrieb – výlety, vzdelávanie, návštevy múzeí a galérií, športové aktivity a pod.

    Cieľom je spoločne sa podporovať, rozptýliť, byť medzi ľuďmi, ktorí dôverne poznajú starosti človeka so zrakovým postihnutím.

    Finančným príspevkom, kúpou bielej pastelky, sme dali najavo svoju podporu nevidiacim a slabozrakým. Ďakujeme.

   • Naspäť na zoznam článkov
  • Kontakty

   • Stredná zdravotnícka škola, Masarykova 27, Michalovce
   • skola@szsmi.eu.sk
   • j.gazikova@szsmi.sk
   • j.tokarova@szsmi.sk
   • 056 / 64 22 839 056 / 64 41 452 056 / 64 41 596 - fax
   • Masarykova 27, 071 01 Michalovce
   • 00606782
   • 2020759950
   • SK79 8180 0000 0070 0019 2518
 • Fotogaléria

  • Horovov Zemplín - školské kolo
  • Súťaž v poskytovaní PP
  • Bežecká štafeta k 70. výročiu založenia školy
  • Deň boja proti hladu 2019
  • Svetový deň srdca
  • Desatoro dusevného zdravia