• Mosty bez bariér spájajú dva svety
   • Mosty bez bariér spájajú dva svety

   • 27.09.2019 05:48
   • Napísala Mgr. Jana Gažíková, jaz. korekcia článku Mgr. Stanislava Markovičová, 24. 9. 2019
    Dňa 18.09.2019  sa naša škola zúčastnila festivalu tvorivosti a spolupráce zdravotne znevýhodnených a zdravých mladých ľudí  pod výstižným názvom Mosty bez bariér, ktorý už 10. rok organizoval Košický samosprávny kraj pod záštitou predsedu KSK Ing. Rastislava Trnku. 

     

   • Dňa 18.09.2019  sa naša škola zúčastnila festivalu tvorivosti a spolupráce zdravotne znevýhodnených a zdravých mladých ľudí  pod výstižným názvom Mosty bez bariér, ktorý už 10. rok organizoval Košický samosprávny kraj pod záštitou predsedu KSK Ing. Rastislava Trnku. 

    V parku pri historickom kaštieli Majláthovcov sa zišli študenti z viacerých stredných škôl z Košického kraja, kde prezentovali  svoju činnosť spolu so špeciálnymi školami a zariadeniami sociálnych služieb na území kraja. Celodenný festival bol doplnený gurmánskymi špecialitami a sprevádzaný kultúrnym programom a vystúpeniami mladých umelcov. 

    Cieľom festivalu, ktorý sa stáva tradíciou, je vzájomné spoznávanie sa a prezentácia schopností a šikovnosti žiakov, ako aj šírenie myšlienky bezproblémového spolunažívania zdravých a zdravotne znevýhodnených.  

    Našu školu na festivale Mosty bez bariér zastupovali 4 žiačky, Andrea Vetrecinová, Katarína Rovenská z III.ZA, Eleonóra Onuščáková a Tamara Kňaziková z III.ZB triedy v doprovode  Mgr. Jany Gažíkovej. Prezentovali sa ako mobilná hliadka prvej pomoci. 

    10. ročník podujatia Mosty bez bariér opäť spojil dva svety – znevýhodnených a zdravých žiakov. Veríme, že tento festival bude pokračovať aj v budúcnosti a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu. 

   • Naspäť na zoznam článkov
  • Kontakty

   • Stredná zdravotnícka škola, Masarykova 27, Michalovce
   • skola@szsmi.eu.sk
   • j.gazikova@szsmi.sk
   • j.tokarova@szsmi.sk
   • 056 / 64 22 839 056 / 64 41 452 056 / 64 41 596 - fax
   • Masarykova 27, 071 01 Michalovce
   • 00606782
   • 2020759950
   • SK79 8180 0000 0070 0019 2518
 • Fotogaléria

  • Horovov Zemplín - školské kolo
  • Súťaž v poskytovaní PP
  • Bežecká štafeta k 70. výročiu založenia školy
  • Deň boja proti hladu 2019
  • Svetový deň srdca
  • Desatoro dusevného zdravia