• XV. ročník Memoriálu Kamily Tarbajovej vo volejbale pedagógov
   • XV. ročník Memoriálu Kamily Tarbajovej vo volejbale pedagógov

   • 08.10.2019 07:13
   • Napísal PaedDr. Milan Kušej, jaz. korekcia článku Mgr. Stanislava Markovičová, 8.10.2019
    Jubilejný XV. ročník Memoriálu Kamily Tarbajovej vo volejbale pedagógov sa uskutočnil 4. októbra 2019 v telocvični SZŠ v Michalovciach. 
   • Jubilejný XV. ročník Memoriálu Kamily Tarbajovej vo volejbale pedagógov sa uskutočnil 4. októbra 2019 v telocvični SZŠ v Michalovciach. 

    Zúčastnilo sa ho 6 škôl, ktoré boli rozdelené do dvoch skupín po troch. 

    Hralo sa systémom každý s každým do 31 bodov. Víťazi skupín hrali o 1. a 2. miesto, druhí zo skupín o 3. a 4. miesto. Tretí zo skupín skončili na 5. mieste. Jednotlivé volejbalové zápasy rozhodovali Radoslav Babej a Juraj Vetrecin. 

    Pod volejbalovou sieťou sa urputne bojovalo v duchu fair play.  Bolo sa na čo pozerať, volejbalové zápasy boli pomerne vyrovnané a mali vysokú športovú úroveň. 

     

    Výsledky – skupina A: 

    GĽŠ Michalovce – CSOŠ sv. Jozafáta Trebišov28 : 31 

    GPH Michalovce – GĽŠ Michalovce25 : 31 

    GPH Michalovce – CSOŠ sv. Jozafáta Trebišov31 : 27 

     

    Výsledky – skupina B: 

    SOŠ OaS Michalovce : SOŠT Michalovce31 : 22 

    SZŠ Michalovce – SOŠ OaS Michalovce31 : 27 

    SZŠ Michalovce – SOŠT Michalovce31 : 15 

     

    O 1. a 2. miesto: 

    SZŠ Michalovce – GĽŠ Michalovce31 : 26 

     

    O 3. a 4. miesto : 

    CSOŠ sv. Jozafáta Trebišov – SOŠ OaS Michalovce31 : 24 

     

    Celkové poradie: 

    1. miesto SZŠ Michalovce 

    2. miesto GĽŠ Michalovce 

    3. miesto CSOŠ sv. Jozafáta Trebišov 

    4. miesto SOŠ OaS Michalovce 

    5. miesto GPH Michalovce a SOŠT Michalovce 

     

    Zostava víťazného družstva – Mariana Mihaľová, Erika Bobiková, Ľuba Révayová, Rado Hrubják, Marek Koško, Dušan Žaludko, Marcel Makovič a Milan Kušej. 

     

    Po športovej časti, ktorá prebiehala v telocvični školy, nasledovala spoločenská časť. Účastníkov turnaja pozdravil riaditeľ SZŠ RNDr. Dušan Žaludko a poďakoval im za účasť i predvedené výkony na volejbalovom turnaji. Na jeho podnet všetci prítomní minútou ticha vzdali česť pamiatke Kamily Tarbajovej, na počesť ktorej sa každý rok koná tento volejbalový turnaj pedagógov. Krátky, no pritom veľmi kultivovaný a dojemný príhovor predniesol Michal Tarbaj. Poďakoval riaditeľovi školy RNDr. Dušanovi Žaludkovi a učiteľovi telesnej a športovej výchovy PaedDr. Milanovi Kušejovi za organizovanie Memoriálu Kamily Tarbajovej vo volejbale pedagógov a všetkým prítomným za účasť. Družstvá na 1. až 3. mieste si z rúk riaditeľa školy a organizačného výboru turnaja prevzali poháre, diplomy a spomienkové predmety. Diplomy a spomienkové predmety si prevzali aj zostávajúce tri družstvá. 

     

    Poďakovanie za úspešné zorganizovanie XV. ročníka Memoriálu Kamily Tarbajovej vo volejbale pedagógov patrí zamestnancom školy, ktorí sa na ňom podieľali, ale aj sponzorom – MsÚ Michalovce, pánovi Kerekešovi, pánovi Vaľovi, pánovi Babinčákovi, slečne Bejdovej a pani Durovej. 

    Fotogaléria

   • Naspäť na zoznam článkov
  • Kontakty

   • Stredná zdravotnícka škola, Masarykova 27, Michalovce
   • skola@szsmi.eu.sk
   • j.gazikova@szsmi.sk
   • j.tokarova@szsmi.sk
   • 056 / 64 22 839 056 / 64 41 452 056 / 64 41 596 - fax
   • Masarykova 27, 071 01 Michalovce
   • 00606782
   • 2020759950
   • SK79 8180 0000 0070 0019 2518
 • Fotogaléria

  • Horovov Zemplín - školské kolo
  • Súťaž v poskytovaní PP
  • Bežecká štafeta k 70. výročiu založenia školy
  • Deň boja proti hladu 2019
  • Svetový deň srdca
  • Desatoro dusevného zdravia