• ÚČELOVÉ CVIČENIA Č. 1 A Č. 3
   • ÚČELOVÉ CVIČENIA Č. 1 A Č. 3

   • 23.09.2019 22:18
   • Dňa 13. 9. 2019 sa v prímestskej oblasti Zemplínskej šíravy uskutočnilo účelové cvičenie č.1 pre žiakov 1. ročníka a účelové cvičenie č. 3 pre žiakov 2. ročníka. 209 žiakov sa pod vedením 16 pedagogických zamestnancov presunulo peši na Zemplínsku šíravu a späť k SZŠ v Michalovciach.

   • Dňa 13. 9. 2019 sa v prímestskej oblasti Zemplínskej šíravy uskutočnilo účelové cvičenie č.1 pre žiakov 1. ročníka a účelové cvičenie č. 3 pre žiakov 2. ročníka. 209 žiakov sa pod vedením 16 pedagogických zamestnancov presunulo peši na Zemplínsku šíravu a späť k SZŠ v Michalovciach. 

    Výučba prebiehala na jednotlivých stanovištiach, ktoré zabezpečili vojaci z Vojenského útvaru 1102 v Michalovciach a hasiči z Hasičského a záchranného zboru v Michalovciach. Žiakov zaujali ukážky hasičskej a záchrannej techniky, mali možnosť oboznámiť sa s protichemickou ochranou, so zdravotníckou technikou a vyskúšať si topografiu. Žiaci boli disciplinovaní aktívne pracovali na jednotlivých stanovištiach . Celkovo môžeme zhodnotiť účelové cvičenia pozitívne. 

    Fotogaléria

   • Naspäť na zoznam článkov
  • Kontakty

   • Stredná zdravotnícka škola, Masarykova 27, Michalovce
   • skola@szsmi.eu.sk
   • j.gazikova@szsmi.sk
   • j.tokarova@szsmi.sk
   • 056 / 64 22 839 056 / 64 41 452 056 / 64 41 596 - fax
   • Masarykova 27, 071 01 Michalovce
   • 00606782
   • 2020759950
   • SK79 8180 0000 0070 0019 2518
 • Fotogaléria

  • Horovov Zemplín - školské kolo
  • Súťaž v poskytovaní PP
  • Bežecká štafeta k 70. výročiu založenia školy
  • Deň boja proti hladu 2019
  • Svetový deň srdca
  • Desatoro dusevného zdravia