• Školská jedáleň začína variť od 3. septembra
   • Školská jedáleň začína variť od 3. septembra

   • 02.09.2019 16:44
   • Školská jedáleň
    Školská jedáleň pri Strednej zdravotníckej škole v školskom roku 2019/2020 začne variť od 3. septembra 2019 (utorok).
   • Školská jedáleň


    1.V školskej jedálni sa môže stravovať každý žiak, ktorý:

    - má uhradený poplatok za stravu do 5. dňa v príslušnom mesiaci
    - vlastní aktivovanú ISIC kartu, ktorou sa preukáže pri výdaji obeda. Bez aktivovanej ISIC karty nie je možné obed vydať.

    2. Do jedálne vstupuje v čase určenom na obed od 11:15 hod do 13:30 hod.

    3. V jedálni sa zdržuje len nevyhnutnú dobu na obed, nechá priestor pre obed iným žiakom.

    4. Žiaci, ktorí sa nestravujú, do jedálne nevstupujú.

    5. Pred vstupom do jedálne si žiaci ukladajú aktovky a ostatné veci do regálu pred školskou jedálňou. Do jedálne nevstupujú s pokrývkou hlavy – šiltovka, čiapka, klobúk.

    6. Do jedálne vstupuje na pokyn službukonajúceho pedagóga.

    7. Žiaci sú povinní dodržiavať pokyny zamestnancov školskej jedálne a prítomných pedagógov.

    8. Počas stolovania i celého pobytu v ŠJ sa správajú slušne, kultúrne, nebehajú, nevykrikujú a nerozprávajú nahlas, nepožívajú mobilný telefón počas konzumácie stravy. Dbajú na kultúrnosť stolovania, dodržujú hygienické zásady, neničia zariadenie ŠJ. Nenechávajú po sebe odpadky, udržujú čistotu.

    9. V ŠJ sa správajú samoobslužne – samostatne a svojpomocne si prinášajú jedlo, pitie a odnášajú stolový servis na určené miesto po konzumácií jedla.

   • Naspäť na zoznam článkov
  • Kontakty

   • Stredná zdravotnícka škola, Masarykova 27, Michalovce
   • skola@szsmi.eu.sk
   • j.gazikova@szsmi.sk
   • j.tokarova@szsmi.sk
   • 056 / 64 22 839 056 / 64 41 452 056 / 64 41 596 - fax
   • Masarykova 27, 071 01 Michalovce
   • 00606782
   • 2020759950
   • SK79 8180 0000 0070 0019 2518
 • Fotogaléria

  • 8. ročník športových hier v Strážskom
  • ÚČELOVÉ CVIČENIA Č. 1 A Č. 3
  • KOŽAZ 2019
  • Beh zdravia 2019
  • Slávnostné otvorenie šk. roku 2019/2020, autor foto: Eleonóra Onuščáková (III. ZB)
  • Otvorenie ihriska