• Platba a odhlasovanie stravy
   • Platba a odhlasovanie stravy

   • 04.09.2019 11:24
   • Milí rodičia a študenti,

    v aplikácii EduPage si môžete kontrolovať prihlásenie/odhlásenie obedov ako aj svoje platby.

   • Cena obeda je  1,26 €. Strava sa uhrádza prevodom alebo trvalým príkazom najneskôr do 5. dňa príslušného mesiaca (september a október sa vyplácajú naraz) na č.účtu SK 8180 0000 0070 0021 3251.

    Žiak alebo rodič odhlási stravu najneskôr deň vopred do 8.00 hod. cez aplikáciu EduPage alebo telefonicky u vedúcej školskej jedálne, tel. č. 056/6441452. V prípade neodhlásenia sa z obeda je možné si tento obed vyzdvihnúť v školskej jedálni (doniesť si obedár).

   • Naspäť na zoznam článkov
  • Kontakty

   • Stredná zdravotnícka škola, Masarykova 27, Michalovce
   • skola@szsmi.eu.sk
   • j.gazikova@szsmi.sk
   • j.tokarova@szsmi.sk
   • 056 / 64 22 839 056 / 64 41 452 056 / 64 41 596 - fax
   • Masarykova 27, 071 01 Michalovce
   • 00606782
   • 2020759950
   • SK79 8180 0000 0070 0019 2518
 • Fotogaléria

  • 8. ročník športových hier v Strážskom
  • ÚČELOVÉ CVIČENIA Č. 1 A Č. 3
  • KOŽAZ 2019
  • Beh zdravia 2019
  • Slávnostné otvorenie šk. roku 2019/2020, autor foto: Eleonóra Onuščáková (III. ZB)
  • Otvorenie ihriska