• Výchovný poradca
    • Výchovný poradca

    • 11.09.2019 20:05
    • Mgr. Alena Michalovová

     konzultačné hodiny: utorok 8:00 - 14:00 hod., alebo podľa potreby a dohody

     kontakt: tel. číslo 056/6441452

     email

    • viac
   • Kontakty

    • Stredná zdravotnícka škola, Masarykova 27, Michalovce
    • skola@szsmi.eu.sk
    • j.gazikova@szsmi.sk
    • j.tokarova@szsmi.sk
    • 056 / 64 22 839 056 / 64 41 452 056 / 64 41 596 - fax
    • Masarykova 27, 071 01 Michalovce
    • 00606782
    • 2020759950
    • SK79 8180 0000 0070 0019 2518
  • Fotogaléria

   • 8. ročník športových hier v Strážskom
   • ÚČELOVÉ CVIČENIA Č. 1 A Č. 3
   • KOŽAZ 2019
   • Beh zdravia 2019
   • Slávnostné otvorenie šk. roku 2019/2020, autor foto: Eleonóra Onuščáková (III. ZB)
   • Otvorenie ihriska