• Beh zdravia 2019

   • Napísal PaedDr. Milan Kušej,
    jazyková korekcia článku Mgr. Stanislava Markovičová,
    16. 9. 2019


    Dňa 11. septembra 2019 sa uskutočnil na SZŠ v Michalovciach Beh zdravia. Zúčastnilo sa ho 13 účastníkov – 10 dievčat a 3 chlapci. Dievčatá bežali 2 okruhy okolo školy – 1800 m a chlapci 3 okruhy – 2700 m. 

    Poradie – dievčatá: 

    1. Erika Michalcová z III.M – 7 : 18 min.
    2. Lívia Horňáková z III.ZB – 8 : 08 min.
    3. Natália Tovarňáková  z I.PSC – 8 : 48 min.
    4. Juliana Rebičová z I. PSC – 8 : 55 min.
    5. Katarína Dudlová zo IV. M – 9 : 10 min.
    6. Alexandra Karboníková z I. M – 9 : 11 min.
    7. Barbora Melegová z III. ZB – 10 : 57 min.
    8. Janka Bérešová z III. ZB – 10 : 57, 2 min.
    9. – 10. Rebecca Ficková z II. ZA, Anna Holubová z II. M – 11 : 46 min. 

    Poradie – chlapci: 

    1. Štefan Bardoci z I. M – 11 : 53 min.
    2. Milan Ujjobbáď z II. M – 12 : 24 min.
    3. Dávid Ihnát z III. M – 13 : 35 min. 

    Dievčatám a chlapcom za predvedené výkony patrí naše poďakovanie. 

    Fotogaléria

 • Krátke správičky

   • Európsky týždeň mobility (ETM)
   • Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP), rezortná inštitúcia Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, na Slovensku koordinuje program kampane EURÓPSKY TÝŽDEŇ MOBILITY (ETM) na národnej úrovni.

    Viac sa dozviete na stránkach ETM.

   • Beh zdravia 2019
   • Dňa 11. septembra 2019 sa uskutočnil na SZŠ v Michalovciach Beh zdravia. Zúčastnilo sa ho 13 účastníkov – 10 dievčat a 3 chlapci. Dievčatá bežali 2 okruhy okolo školy – 1800 m a chlapci 3 okruhy – 2700 m. 

   • KOŽAZ 2019
   • Kurz na ochranu života a zdravia človeka pre žiakov tretieho ročníka sa uskutočnil v termíne od 4. do 6. septembra 2019 v Tatranskej Štrbe s ubytovaním v hoteli Rysy. Z celkového počtu 94 žiakov III. ročníka sa KOŽAZu zúčastnilo 90 žiakov. 

   • Účelové cvičenie č.1 a č.3
   • Dňa 13. 9. 2019 sa v prímestskej oblasti Zemplínskej šíravy uskutočnilo účelové cvičenie č.1 pre žiakov 1. ročníka a účelové cvičenie č. 3 pre žiakov 2. ročníka. 209 žiakov sa pod vedením 16 pedagogických zamestnancov presunulo peši na Zemplínsku šíravu a späť k SZŠ v Michalovciach. 

   • 8. ročník športových hier v Strážskom
   • Dňa 04.09.2019 sa v priestoroch mestského parku a Park Pubu v Strážskom konal 8. ročník športových hier pre prijímateľov sociálnych služieb zariadení Košického samosprávneho kraja.  

  • Kontakty

   • Stredná zdravotnícka škola, Masarykova 27, Michalovce
   • skola@szsmi.eu.sk
   • j.gazikova@szsmi.sk
   • j.tokarova@szsmi.sk
   • 056 / 64 22 839 056 / 64 41 452 056 / 64 41 596 - fax
   • Masarykova 27, 071 01 Michalovce
   • 00606782
   • 2020759950
   • SK79 8180 0000 0070 0019 2518
 • Fotogaléria

  • Horovov Zemplín - školské kolo
  • Súťaž v poskytovaní PP
  • Bežecká štafeta k 70. výročiu založenia školy
  • Deň boja proti hladu 2019
  • Svetový deň srdca
  • Desatoro dusevného zdravia